De laatste maanden is er veel te doen geweest rondom het thema sociale veiligheid of onveiligheid op de werkvloer. Belangrijk daarbij is dat mensen binnen de organisatie zelf actief aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van een sociaal veilig werkklimaat. Als er aan de hand van incidenten binnen een bedrijf (denk aan grensoverschrijdend gedrag, conflicten etc) wordt geconstateerd dat er sprake is van een sociaal onveilige werkplek betekent dit niet dat deze werkcultuur een gegeven is en niet veranderd kan worden. Gelukkig maar!

Het begint met de kwaliteiten van leidinggevenden. Heb je als leidinggevende bijvoorbeeld echt aandacht voor je mensen, ben je authentiek als persoon en ben je bereid om je kwetsbaar op te stellen als dat nodig is?

Regelmatig wordt er tussen medewerkers onderling gesproken over een gebrek aan vertrouwen in elkaar. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Maar ook: hoe bouw je dan vertrouwen op, bijvoorbeeld na een conflict tussen een aantal medewerkers? De wetenschapper John Gottman heeft een stappenplan bedacht voor het opbouwen van vertrouwen. Vertrouwen bouw je volgens hem op in 7 stappen:

  1. zorg dat je weet hoe de ander communiceert (overtuigingen, achtergrond, karaktereigenschappen);
  2. focus op het positieve in andermans gedrag;
  3. bij stress, richt je op elkaar in plaats van je af te wenden, blijf in gesprek en zorg voor eenheid binnen de groep;
  4. laat zien dat teamleden je kunnen beïnvloeden en dat je beïnvloedbaar bent in je rol;
  5. accepteer dat sommige zaken niet op te lossen zijn;
  6. creëer een gedeelde betekenis;
  7. denk in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.

Vooral belangrijk als leidinggevende in dit proces: blijf in contact met de mensen om je heen en kijk en luister naar wat er zoal gebeurt..