Online CareerTime! Zijn goede cijfers belangrijk bij een sollicitatie?

In Online CareerTime! schrijft Marije Bedaux, de loopbaancoach, wekelijks een artikel waarin zij een onderwerp uitlicht met betrekking tot (de voorbereiding op) de arbeidsmarkt. Zij zal de do’s en don’ts behandelen, maar ook extra tips geven.

Deze week staat in het teken van de studieresultaten. Hoe belangrijk zijn deze als je gaat solliciteren? We vroegen het aan een aantal werkgevers. Cijfers zijn belangrijk en tellen zeker mee, maar uiteindelijk gaat het toch om het “totaalplaatje” en is persoonlijke ontwikkeling misschien nog wel belangrijker…

Advocatenkantoor middelgroot

‘Studenten zijn zich, naar mijn mening, niet van bewust dat wij niet alleen naar mastercijfers kijken, maar ook naar de resultaten in de bachelorfase. Soms nemen we zelfs de cijfers van het voortgezet onderwijs mee in onze beoordeling.’

Bedrijf

‘Er is vraag naar studenten met veel motivatie en drive. Ze moeten bereid zijn hard te werken, snel zaken op te pakken, eigen initiatief te nemen en niet te beroerd zijn “to walk the extra mile”. Het cv dient er goed uit te zien, maar personality en motivatie zijn vele malen belangrijker.’

Advocatenkantoor

‘Goede cijfers zijn belangrijk maar een cv waaruit volgt dat de student zich ook op persoonlijk vlak ontwikkelt, speelt zeker een rol. Een bestuur, vrijwilligerswerk en een (relevante) bijbaan zijn aspecten die van belang kunnen zijn, omdat daaruit een persoonlijke ontwikkeling kan blijken. Het gaat er dus niet alleen om dat de student juridisch sterk is.’

Bedrijf

‘We kijken naar verschillende zaken als het gaat om een student of medewerker, letten op nevenactiviteiten en de relevantie daarvan voor de stage. Nevenactiviteiten binnen een studentenvereniging vinden we hierbij minder relevant. De motivatie om stage te lopen in het bedrijfsleven vinden wij erg belangrijk. We letten iets minder op studieresultaten. Vaardigheden die we belangrijk vinden zijn enthousiasme, flexibiliteit en analytisch vermogen.’

Zuid-As kantoor

‘Wij kijken naar potentie in combinatie met intelligentie, ambitie en resultaten. Iemand moet het dus in zich hebben om een topadvocaat te worden (potentie): wij kijken dan met name naar IQ (intelligentie) en niet zozeer naar min of meer toevallig opgedane kennis. Daarnaast moet een kandidaat ‘leerbaar’ zijn dat eerdere opgedane ervaringen worden geabstraheerd en weer worden toegepast in een andere situatie. Omdat je er met potentie en intelligentie alleen niet komt, kijken wij ook of iemand heeft laten zien de top te willen bereiken (ambitie). Dit hoeft niet gedurende de gehele studie te zijn gebeurd, maar er moet wel af en toe zijn gepiekt (resultaten).’

Advocatenkantoor niche

‘Vooral in de Masterfase moet de sollicitant laten zien dat hij/zij bepaalde juridische interesses heeft. Dus goede cijfers in de Masterfase (bijvoorbeeld voor de scriptie) is wel belangrijk. Specifiek kijken we ook naar de vakken Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht en Moot Court.

Tijdens een gesprek behandelen we een casus. Naast het feit dat je er verzorgd uit moet zien, Nederlands moeten praten (geen accent), moet je ook je mannetje kunnen staan. Tijdens het behandelen van de casus gaat het niet om het juiste antwoord, maar wel om de vraag of de sollicitant creatief is en of hij/zij hardop durft na te denken en zijn/haar standpunt kan/durft te verdedigen.

Voor wat betreft het cv kijken wij naar de cijferlijst(en) en het scriptieresultaat, maar ook naar de nevenactiviteiten en de relevante werkervaring. Daarnaast worden eventuele stagebeoordelingen meegenomen in de selectie.’