Allergie en school? Dat gaat prima samen!

Ook op Basisschool de Vijverhof zitten kinderen met een voedselallergie. Binnen de school hebben wij hiervoor, samen met de ouders, een protocol opgesteld. Elk jaar vullen de ouders een formulier in waarop zij gegevens invullen van hun kind(eren). Naast alle persoonlijke gegevens en telefoonnummers van de ouders, de oppas, en opa en oma vragen wij de ouders ook om medicijngebruik en allergieën op te schrijven. Door het formulier elk jaar opnieuw in te laten vullen, blijven de gegevens actueel.
Voor alle kinderen met een allergie vullen de ouders een sos-formulier in. Hierop staat vermeld hoe er moet worden gehandeld als er sprake is van een allergische reactie. Op het formulier staan ook de opbergplaats van eventuele medicijnen of de adrenalinepen, een actuele foto van het kind en de telefoonnummers van de ouders vermeld. Alle sos-formulieren hangen op een zichtbare plaats. Iedereen die op school aanwezig is, is bekend met het protocol. Als wij op schoolreis of naar het theater gaan, zorgt de leerkracht dat zij de juiste gegevens bij zich heeft, evenals eventuele medicijnen.
Over het toedienen van medicijnen hebben wij op school afspraken gemaakt. Ouders vullen een medicijnverklaring in waarop zij aangeven akkoord te gaan met het toedienen. De groepsleerkracht of de BHV-er heeft een training gevolgd in het gebruik van de adrenalinepen. Daarnaast zijn er elke dag gediplomeerde EHBO-ers aanwezig om ondersteuning te bieden. De ouders blijven eindverantwoordelijk.
Voor het Sinterklaasfeest, de Paaslunch en het Koningsontbijt wordt rekening gehouden met allergieën. Voor deze kinderen wordt een alternatief verzorgd.
Via de leerkrachten worden ouders geïnformeerd over kinderen met een voedselallergie. In principe hebben alle allergische kinderen een eigen trommel in de klas staan. We zien bij ons op school steeds vaker dat bij het uitdelen van traktaties rekening wordt gehouden met eventuele allergieën, waardoor de trommel overbodig wordt!

Arjan van der Haar, directeur Basisschool de Vijverhof, Voorburg