Vandaag heb ik een bijzondere presentatie bijgewoond van Arjan Erkel, je kent hem vast nog wel, de man van Artsen zonder Grenzen die twaalf jaar geleden werd ontvoerd en ongeveer 15 maanden gegijzeld werd in de Russische deelrepubliek Dagestan. Zijn presentatie over het Ontgijzelingsmodel was onderdeel van een landelijke studiedag voor o.a. loopbaanprofessionals en studentendecanen werkzaam binnen de universiteiten in Nederland. Een gekke combinatie denk je misschien; loopbaan en gijzelen?? Arjan maakte op een inspirerende manier duidelijk dat er juist heel veel overeenkomsten bestaan tussen “gegijzeld” zijn door rebellen en vast lopen in je loopbaan of “gegijzeld” worden door je werk en omgeving. En hij stond stil bij het feit dat je als mens er altijd achter kan komen waar je toegevoegde waarde ligt. Voor hem was die toegevoegde waarde erin gelegen om vanuit zijn positie als “handelswaar” zichzelf ten opzichte van de rebellen te positioneren als mens. En hij heeft zich vervolgens bewust op die manier gedragen. Om zo beter in staat te zijn echt contact te maken met de gijzelnemers met als uiteindelijke doel om levend naar huis terug te kunnen keren.
Arjan vertelde dat o.a de volgende handelingen hem hebben geholpen te overleven: waarde toevoegen, verbindingen aangaan met je omgeving en ook het stilstaan bij je invloed op een ander.

En hoe zit het bij jullie in je werk? Durf je de vergelijking te maken? Waar ligt jouw toegevoegde waarde? En heb je het idee dat je wordt “gegijzeld”? Dan is het misschien tijd om in beweging te komen.

Heel veel succes! Ik ga nu het boek lezen…..