De masterdagen van de verschillende universiteiten staan weer voor de deur. Veel studenten vinden het lastig om te bepalen welke master ze willen gaan volgen, al dan niet in hun eigen stad. Beperk je jezelf niet als je voor die ene speciale master kiest?  Heb jij ook moeite met het kiezen van een Master? En denk jij ook over het volgen van twee Masters in plaats van één? Last van keuzestress? Laat jij je ook beïnvloeden door wat de meeste mensen zeggen over de kansen op de arbeidsmarkt bij bepaalde masters?

Dan volgt hier mijn advies voor alle studenten die zich herkennen in één of meerdere van bovenstaande vragen.

“Kies de master waar je het meeste affiniteit mee hebt”

Dit klinkt wellicht logisch maar in de praktijk kiezen veel studenten voor een bepaalde master niet zozeer op basis van hun interesse in of enthousiasme voor dit gebied maar met name omdat veel van hun medestudenten deze master ook hebben gekozen of omdat ze verwachten met de ene master meer kans te maken op een baan in de toekomst dan de master waar hun hart sneller van gaat kloppen. Maar het is van essentieel belang dat de master die je kiest ook echt bij je past en je interesse heeft. Alleen op die manier kun je je helemaal storten op je studie, goede cijfers behalen en een interessante scriptie schrijven. Zo vergroot je namelijk zeker je baankansen. Dus niet zozeer welke master is van belang, maar wel hoe gemotiveerd je die specifieke master afrondt en met welke resultaten. Naast studieresultaten spelen ook andere factoren een rol bij je arbeidsmarktkansen, zoals stages, nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk. De ervaring leert dat je sneller gemotiveerd bent voor activiteiten naast je studie binnen een bepaald gebied als je je ook echt oprecht interesseert in een bepaald gebied. Je motivatie kun je op deze manier goed overbrengen. Ik heb recent een student met een bijzondere interesse voor het strafrecht gesproken die snel een baan wist te bemachtigen na het afstuderen op grond van goede studieresultaten, relevante stages en vrijwilligerswerk in het gevangeniswezen. Dit ondanks waarschuwingen van medestudenten en familie dat er beter voor civielrecht of ondernemingsrecht gekozen kon worden vanwege “arbeidsmarktperspectief”. Kiezen doe je met je hart en niet alleen met je hoofd.

“Van denken naar doen”

Bij het maken van een keuze is het goed te weten dat je vaak verder komt in je afwegingsproces door in actie te komen in plaats van op de bank te gaan zitten nadenken. De actie kan bestaan uit het praten met medestudenten of docenten, informatie verzamelen, een masterdag bezoeken of in contact komen met het beroepenveld. Bij het laatste kun je denken aan het spreken van juristen of criminologen tijdens open dagen, meeloopdagen, kantoorbezoeken of via het mentor netwerk van de Faculteit. Soms kan ook enkel het lopen van een rondje al wonderen verrichten omdat je hersenen op een andere manier gaan functioneren.

Activiteit van je lichaam heeft effect op je denken en voelen. Alsof je aan een soort tandwiel draait en daarmee ook andere kleinere wieltjes in beweging krijgt; je beweging en de verandering van je lichaamshouding activeren je denken en voelen. Het klinkt zo makkelijk: gewoon beginnen en in beweging komen, maar de effecten zijn groots. Het hoeft niet direct iets heel sportiefs te zijn als je lichaam maar in een andere activiteit en houding wordt gebracht. Dus kom van de bank en breng jezelf in beweging.

“De keuze van je master bepaalt niet je verdere loopbaan”

Heel vaak spreek ik studenten die het idee hebben dat ze hun hele verdere loopbaan invulling geven door het kiezen van master A of B. Alsof er geen weg meer terug is en je nooit meer de mogelijkheid krijgt om iets anders te doen, te leren of te ervaren. Begrijpelijk, als je nog moet beginnen aan het werkende leven maar niet gegrond gelukkig. Er zijn vele voorbeelden van mensen die actief zijn in heel andere werkvelden dan waar ze ooit voor dachten te kiezen tijdens hun studie. In mijn netwerk bevinden zich onder andere een rechter insolventierecht die ooit afstudeerde binnen het staats- en bestuursrecht, een docent aan een lagere school ooit afgestudeerd jurist civielrecht, advocaat arbeidsrecht en partner en afgestudeerd strafrechtstudent, HR baas van een luchtvaartbedrijf en afgestudeerd jurist civielrecht, HR baas bij een bierbrouwer afgestudeerd civielrecht, beleidsmedewerker bij SER, afgestudeerd jurist strafrecht of partner bij een consultancybedrijf als afgestudeerd fiscalist. En tevens werken veel studiegenoten niet meer als jurist of advocaat maar bijvoorbeeld als leraar, consultant, als adviseur binnen een ziekenhuis op het gebied van veiligheid of als communicatiemedewerker binnen de KLM.

Het kan verkeren dus….

De keuze geeft misschien een beginnende richting aan je toekomstige loopbaan maar uiteindelijk bepaal je zelf je eigen koers en de verdere invulling van je carrière. “Learning on the job” en bereid zijn om zelf verder te leren spelen een belangrijke rol in je verdere loopbaan.

“Kiezen is ook een beetje verliezen”

En als laatste: durf te kiezen en achter je keuze te blijven staan. En realiseer je dat kiezen soms ook een beetje verliezen is. Maak een bewuste keuze voor een masteropleiding en nee, het is niet nodig om twee masters te kiezen voor een betere toekomst. Sommige werkgevers geven zelfs aan dat ze zich niet zozeer laten leiden door de masterkeuze van de student maar ze veel meer kijken naar de persoon achter de studie. Liever één master goed en in een wat ruimere periode zodat er tijd overblijft voor stages en activiteiten dan twee masters met iets mindere resultaten en geen tijd meer overhouden voor alle bezigheden naast die studie…..  Bijna dagelijks spreek ik studenten die moeite hebben met het maken van een keuze als het gaat om de keuzen van een masteropleiding binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid. En steeds kom ik weer terug bij bovenstaande vier stappen. ik wens jullie allemaal veel succes met jullie keuzes de komende tijd. Natuurlijk zijn jullie ook welkom voor een individuele afspraak mocht je nog aanvullende tips wensen.