Vertrouwenspersoon

 

Als extern vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor aan medewerkers van diverse organisaties. 

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de werkgever vragen of problemen hebben. Meestal worden die zaken door direct overleg tussen medewerker en leidinggevende opgelost, maar soms lukt dat niet of is dit niet mogelijk. Voor arbeidsproblemen dient zowel in het belang van de medewerker als in dat van de  organisatie naar een oplossing gezocht te worden. 

Voorbeelden van mogelijk te bespreken problemen zijn onder meer problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s, veranderingen in het werk of de organisatie (al dan niet als gevolg van een reorganisatie) of andere misstanden in de directe werkomgeving die de medewerker niet openlijk durft aan te kaarten. Ook medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen bij mij terecht. Ik luister naar het verhaal, bepaal wat de klacht precies behelst en onderneem indien nodig in nauwe samenspraak met de medewerker een volgende stap.

Naast een mediationopleiding heb ik tevens De Basisopleiding vertrouwenspersonen van Hubert Consult gevolgd en ben ik actief werkzaam als vertrouwenspersoon personele aangelegenheden binnen de Universiteit Leiden.